Głos Poszkodowanych - strona główna
Strona Główna | KONTAKT | Cookies | Forum  
Szukaj w portalu
Cała fraza:
Statystyki portalu
15240959 wizyt od
2006-08-23
 

 
12 użytkowników on-line
 

 
najwięcej 405 użytkowników on-line było 2013-06-25
 

 
artykułów: 227
ostatnio dodany
Ostatnio na Forum
autor: tomi102
komornik
 

 
witam czy takie sformułowanie bedzie dobre juz roznych pism probowalem gdzie przedstawiam swoją sytuacje prosze o pomoc co mam robic nie mam pieniedzy zeby chodzic po prawnikach zeby [...]
więcej »
 

 
Załóż konto na forum
Zaloguj się
Filmy
STOWARZYSZENIE W PROGRAMIE SPRAWA DLA REPORTERA
INNE FILMY
T E M A T Y
TEMATYKA PORTALU

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEGO SERWISU.

więcej »
Logowanie
Login:
Hasło:
O WIELE ŁEZ ZA PÓŹNO - WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Źródło:
Głos Poszkodowanych
Sklepowicz Roman
2011-03-19

O WIELE ŁEZ ZA PÓŹNO - WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.

15 marca br. Trybunał Konstytucyjny przesądził:  Uprzywilejowanie ksiąg bankowych i wyciągów z tych ksiąg w postępowaniu cywilnym prowadzi do naruszenia zarówno zasady równości stron w procesie, jak i zasady sprawiedliwości społecznej.

Co to praktycznie oznacza ? -  że wyciągi z ksiąg handlowych banku nie będą miały mocy  dokumentu urzędowego. Jak to jeszcze prościej powiedzieć ? - że bank przed sądem będzie musiał UDOWODNIĆ, że klient banku jest mu winien wywodzoną kwotę pieniędzy, a nie klient, że mniej czy wogóle !!!  (tak jak to jest do dzisiaj).

Na FORUM strony www.sklepowicz.pl opisane są przypadki – tragedie – do których by nie doszło, gdyby orzeczenie Trybunału, bądź spełnianie podstawowych obowiązków ustawodawcy, czytaj posłów, zapadło znacznie wcześniej.

Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP  w  art. 76  jasno przesądza że : 

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.

Trzeba było 14 lat, wielu milionów łez i cerpień ludzkich, by tak  OCZYWISTY wywód prawny zdefiniował Trybunał Konstytucyjny. Przecież po wielokroć mówiłem publicznie - pisałem, że mi nie chodzi o nieoddawanie zaciągniętych kredytów/pożyczek. Długi trzeba oddawać, ale - w jakiej wysokości, czy wymagalne, czy uprawnione, czy wogóle zaciągnięte ?

Rolnik z okolic Jarocina spłacił kredyt bankowi Rolbank. Ten upadł i został sprzedany innemu dużemu bankowi. Nabywca nie przejął pełnej dokumentacji handlowej, a w zapisach księgowych widniał zapis kredytowy na owego rolnika. Nowy wierzyciel  doliczył karne odsetki za 8 lat, uzyskał nakaz zapłaty i pan rolnik ma do zapłaty ponad milion złotych. Sąd oparł wyrok na podstawie wyciągu z ksiąg handlowych nabywcy Rolbanku. Skargi, protesty rolnika rozpłynęły się jak poranna mgła po jego polu. Komornik wystawił na licytację cały majątek pana Andrzeja.

To jeden z przykładów, a znam ich bardzo wiele. Jestem przekonany, że wielu czytelników artykułu zna bądź słyszało o  podobnych sprawach, gdzie ktoś nie oddał w termine 2 tys. zł,  a otrzymał postanowienie sądu na 50 bądź więcej tys. złotych. Określenie  ” hodowanie długu”  w naszej polskiej rzeczywistości zrobiło iście zawrotną karierę. Nie jest mi w tym momencie do żartów, ale powinna powstać już dawno katedra ucząca specjalistów z zakresu zwielokrotniania wartości zobowiązania kredytowego. Bank występując o nadanie klauzuli wykonalności na Bankowym Tytule Egzekucyjnym (BTE), o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym – nakazowym czy upominawczym – podaje watrość zobowiązania   i   NICZEGO NIE MUSI UDAWADNIAĆ !!!  Sąd przysądza, a dłużnik jak ma pieniądze na wpis sądowy i adwokata  (jeśli znajdzie takiego, który wystąpi przeciwko bankowi) może  protestować do śmierci.  Trybunał w wyroku zmienił role procesowe stron. To bank przed sądem będzie musiał udowodnić, że żądana kwota od dłużnika jest wymagalna w tej wysokości.

Wiceprezes Związku Banków Polskich – Jerzy Bańka uważa, że orzeczenie jest bardzo ważne dla banków  ”W świetle tego orzeczenia bank nie będzie już mógł wykorzystywać argumentu w formie wyciągu ze swoich ksiąg. Najważniejsze jednak, że orzeczenie nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie i możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, co podkreślił TK w ustnym uzasadnieniu” – powiedział  mec.Bańka.

To nie jest prawda panie mecenasie ! Oczywiście, że orzeczenie będzie miało wpływ na postanowienie o BTE. Wystarczy, że dłużnik złoży skargę (w ciągu 7 dni) na wysokość zasądzonej kwoty i bank będzie musiał udowodnić sądowi, że wnioskowana kwota nie jest z ”kapelusza”, a wynika z całkowitego  – uczciwego –  rozliczenia dłużnika.

Najważniejsze dla osądzonych, złupionych, okradzionych z nienależnych kwot Polaków – jest to o czym poniżej !

Po opublikowaniu orzeczenia TK w Dzienniku Urzędowym  w oparciu o  Kodeks Postępowania Cywilnego:

Na podstawie art. 4011(317) Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
 
Na podstawie art. 407. (323) § 1. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. W sytuacji określonej w art. 4011 skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie, o którym mowa w art. 4011, nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym – od dnia ogłoszenia tego postanowienia.
 
Na podstawie art. 408. Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.
 
Ponieważ BTE   i  nakazy zapłaty zapadają na posiedzeniach niejawnych gdzie   „ strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana”  uważam, że jest uprawnionym pogląd, że żądanie wznowienia postępowania obowiązuje od dnia uchwalenia Konstytucji RP, czyli od 2 kwietnia 1997 roku.
 
Za dni kilka na str. www.sklepowicz.pl  opublikuję wzór pozwu o wznowienie postepowania.
Jest takie biblijne powiedzenie  „  Pycha idzie przed upadkiem „. Sprawdziło się !!!
 
PS..
Ciekaw jestem jak poradzą sobie z konkluzją orzeczenia TK  firmy handlujące długami, fundusze sekurytyzacyjne i inne. Jak pamiętam ze szkoły kruk kracze.  Znaczy się będą krakać !!!  Zrobię wszystko by krakanie było słychać nie tylko w lesie, gdzie jest ich miejsce.
Roman Sklepowicz
Cookies
Cookies

Ten serwis używa plików cookie

więcej »
WSPARCIE
WSPARCIE FINANSOWE

więcej »
SPRAWY W TOKU
SPRZEDAŻ DŁUGÓW BANKOWYCH
POZEW DOBRA OSOBISTE
OFERTA UTWORZENIA BIUR PRAWNYCH
PRASA
Najdroższa kobieta Tuska
Oszczędny sąd
Banki nie patrzą komu dają pieniądze
więcej »
Ekspert od banków
Ekspert od banków - Artykuł w Newsweek Polska z 06.05.2007
Moje sprostowanie do artykułu w Newsweek Polska
WITAMY
KONTAKT

Witamy w internetowym serwisie Stowarzyszenia. Jego ostateczny kształt jest dopiero opracowywany. Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą - STOWARZYSZENIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ SYSTEM BANKOWY I PRAWNY.

więcej »
Adres: 60-179 Poznań, ul. Grunwaldzka 222 m. D-1, telefon Prezes Roman Sklepowicz - 0695577491, email: stowarzyszenie@sklepowicz.pl