Głos Poszkodowanych - strona główna
Strona Główna | KONTAKT | Forum  
Szukaj w portalu
Cała fraza:
Statystyki portalu
12980288 wizyt od
2006-08-23
 

 
10 użytkowników on-line
 

 
najwięcej 405 użytkowników on-line było 2013-06-25
 

 
artykułów: 227
ostatnio dodany
Ostatnio na Forum
autor: tomi102
komornik
 

 
witam czy takie sformułowanie bedzie dobre juz roznych pism probowalem gdzie przedstawiam swoją sytuacje prosze o pomoc co mam robic nie mam pieniedzy zeby chodzic po prawnikach zeby [...]
więcej »
 

 
Załóż konto na forum
Zaloguj się
Filmy
STOWARZYSZENIE W PROGRAMIE SPRAWA DLA REPORTERA
INNE FILMY
T E M A T Y
TEMATYKA PORTALU

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEGO SERWISU.

więcej »
Logowanie
Login:
Hasło:
Głos Poszkodowanych 2006.02
2008-01-27

GŁOS POSZKODOWANYCH - LUTY 2006
Oficjalne pismo Zespołu Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Każda prezentowana strona jest linkiem do jej powiekszenia.

II-2006_1.jpg II-2006_2.jpg II-2006_3.jpg II-2006_4.jpgDwadzieścia miesięcy to szmat czasu. Szczególnie dla tych, którzy mają go coraz mniej. Wyreżyserowany upadek Banku Staropolskiego dotknął w ogromnej większości tych spośród nas, którzy najbardziej aktywne lata mają poza sobą. Dlaczego dwadzieścia miesięcy? Tyle bowiem czasu potrzebuje prokurator Kujawski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, by badać zabrany nam 28 czerwca 2004 r. weksel. Ten weksel wypełniony na kwotę 3,5 mln złotych ma zapoczątkować proces zwrotu utraconych przez nas pieniędzy. Jesteśmy przekonani, że zabrany nam weksel jest skuteczny, a przetrzymywanie go przez Prokuraturę uprzywilejowuje stronę, którą z pewnością nie są poszkodowani

RedakcjaW sądzie, w naszej sprawie...

Tysiące ludzi w Polsce wiedzą, jak ogromną pracę wykonali członkowie stowarzyszeń poszkodowanych upadłością Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu w celu odzyskania utraconych oszczędności. Niemałym osiągnięciem jest również samo utrzymywanie się stowarzyszeń przy życiu przez tyle lat tylko ze składek członkowskich.

Od momentu powstania, stowarzyszenia nie tylko artykułowały roszczenia poszkodowanych ale również podejmowały na własną rękę działania śledcze. Zgromadziły i opublikowały, m. in. w Białej Księdze, ogromną ilość dowodów pozwalających ustalić przyczyny największej upadłości banku w Polsce oraz wskazać na osoby za to odpowiedzialne. Towarzyszyło im przy tym przekonanie, że dorobek społecznego śledztwa znacznie ułatwi prokuraturze dochodzenie, prowadzone przecież w tej samej sprawie. - Jakże się zawiedli. Przyniesione "na tacy" materiały dowodowe zostały bowiem przez prokuraturę całkowicie zbagatelizowane. W efekcie osoby, w świetle zgromadzonych dokumentów odpowiedzialne za doprowadzenie do spektakularnej upadłości banku, mogą nadal w sposób niczym nie zakłócony realizować swoje kariery w biznesie i w polityce, w tym ubiegać się o wysokie stanowiska w organach władzy państwowej.

Sytuacja, Drodzy Państwo, nie jest jednak tak beznadziejna, jak by się komuś mogło w chwili zwątpienia wydawać. Oto bowiem zgromadzone ongiś przez nas dowody, być może przez opinię publiczną już trochę zapomniane, odżywają teraz w materiałach gromadzonych podczas trwającego przed Sądem Rejonowym w Poznaniu procesu w sprawie Banku Staropolskiego. W poznańskim pałacu sprawiedliwości rozpoczęła się - nie bójmy się tego słowa - miażdżąca krytyka treści aktu oskarżenia. Proces dotyczy wielowątkowego problemu, do którego jeszcze wielokrotnie będziemy wracać. Dla zachęcenia naszych Czytelników do śledzenia rozwijającego się dopiero procesu, streszczamy kilka pytań, które zanotowaliśmy na sali sądowej w dniu 26 stycznia br. Zapewniamy, że każde z tych pytań ich autor wcześniej podbudował rzetelnym materiałem analitycznym, odnotowanym w protokole rozprawy.

"W poznańskim pałacu sprawiedliwości rozpoczęła się - nie bójmy się tego słowa - miażdżąca krytyka treści aktu oskarżenia"

A oto pytania:

- Dlaczego zarząd Banku Staropolskiego, w składzie zarekomendowanym przez Polsat, zaakceptował rażąco zaniżoną wycenę Invest-Banku SA, pozbawiając tym samym Bank Staropolski najważniejszego zabezpieczenia?

-   Dlaczego Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Bankowego przyjęły zaniżoną  wycenę lnvest-Banku, sporządzoną w dodatku przez nieuprawnioną osobę, a także, dlaczego   zaakceptowały sprawozdanie Banku Staropolskiego uchybiające ustawie o rachunkowości oraz bez opinii audytora?

-   Dlaczego prokuratura nie postawiła do tej pory żadnych zarzutów osobom odpowiedzialnym za: -   zafałszowanie wyceny Invest-Banku SA ? -   akceptowanie   zaniżonej   wyceny  ze   szkodą dla zarządzanego przez nich Banku Staropolskiego?

-   wnioskowanie   o   ogłoszenie   upadłości   Banku Staropolskiego bez posiadania   formalnie poprawnych i merytorycznie wiarygodnych dokumentów ?

Jak pytać, to pytać. Zapytajmy zatem publicznie!

Czy materiały zgromadzone w śledztwie i ujawnione do tej pory podczas procesu w tzw. sprawie Banku Staropolskiego już wystarczają do wszczęcia z urzędu śledztwa w związku z prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa przez członków zarządu Banku Staropolskiego SA, rekomendowanego przez Grupę Polsat, oraz osoby z instytucji ustawowo zobowiązanych nadzorować działalność systemu bankowego? Czy też będzie konieczne ponowne złożenie przez poszkodowanych zawiadomienia o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez członków wymienionych organów?


 

 

Kalendarium:

17 czerwca 2004 - Pro-Eksport przekazuje    weksel Stowarzyszeniom Poszkodowanych w gmachu Sejmu

28 czerwca 2004 - ABW zabiera weksel Stowarzyszeniom Poszkodowanym

22  września 2004 - Przewodniczący Zespołu Poszkodowanych  prof. A. Szwarc  zwraca  się  z  prośbą do prokuratora M. Kujawskiego o wydanie weksla

13 października 2004 - Prof. A. Szwarc zwraca się ponownie do prokuratora M .Kujawskiego o wydanie weksla

28  października 2004 - poseł S. Kalemba interweniuje u Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa w sprawie przetrzymywania weksla

02 listopada 2004 - biuro poselskie posła Z. Ziobry przekazuje naszą sprawę do zbadania posłance A. Boruckiej-Cieślak

03  listopada 2004 - senator A. Kurska pyta prokuratora M. Kujawskiego o postęp "wekslowego" śledztwa

03 listopada 2004 - posłanka M. Nowak pyta Prokuratora M. Kujawskiego   o   przyczyny   "wydłużonego okresu badania weksla"

04   listopada   2004 - poseł  A. Aumiller   zwraca   się z interwencją poselską do Ministra Sprawiedliwości

10 listopada 2004 - prokurator M. Kujawski zapewnia Stowarzyszenia, że koniec śledztwa jest planowany na dzień 10 grudnia 2004

23  listopada 2004 - poseł A. Górna-Kubacka zostaje listownie zapewniona przez prokurator   A. Janczarską, że śledztwo ma być zakończone 10 grudnia 2004

29 listopada 2004 - poseł J. Rokita wysyła  prośbę do Ministra Sprawiedliwości o zainteresowanie się naszą sprawą

30 listopada 2004 -   poseł P. Smolana przesyła pismo od Stowarzyszeń Ministrowi Sprawiedliwości

06 grudnia 2004 - poseł A. Aumiller zwraca się do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem, dlaczego nie otrzymał jeszcze odpowiedzi?

09 grudnia  2004 - senator  J. Szafraniec   przesyła Stowarzyszeniom   treść  oświadczenia  wygłoszonego przez niego w Senacie w dniu 3 grudnia 2004

10 grudnia  2004  - Prokurator Krajowy  K. Napierski nadzorujący  śledztwo   przesyła  w  liście do posłów P. Smolany, J. Młynarczyka, S. Kalemby i A. Grzyba informację, że zakończenie śledztwa nie jest jeszcze możliwe

15 grudnia 2004 - poseł L. Zielonka dopytuje się Stowarzyszeń, o dalsze informacje dotyczące sprawy w związku z zapowiedziami prokurator A. Janczarskiej, że śledztwo miało zostać zakończone 10 grudnia

24 grudnia 2004 - interweniujący w sprawie weksla Marszałek Senatu L. Pastusiak dostaje od prokuratora K. Napierskiego wymijającą odpowiedź, z enigmatycznym zdaniem: "Stwierdzić należy jednakże, iż ewentualna decyzja w przedmiocie zwrotu weksla nie będzie zależna od przedłużającego się terminu zakończenia śledztwa."

24 grudnia 2004 - podobną wymijającą odpowiedź daje K. Napierski posłowi J. Rokicie z dokładnie takim samym enigmatycznym zdaniem w końcówce

31 grudnia 2004 - Zarząd Zespołu Stowarzyszeń zwraca się z prośbą do prokuratora M. Kujawskiego o informację w sprawie kolejnego terminu wydania weksla

06 stycznia 2005 - poseł J. Rokita przesyła Stowarzyszeniom odpowiedź K. Napierskiego

04 kwietnia 2005 - poseł A. Górna-Kubacka  pyta prokurator A. Janczarską o   przyczyny  długotrwałości śledztwa w sprawie weksla

21 kwietnia 2005 - poseł A. Aumiller proponuje swoje uczestnictwo w spotkaniu Pro-Eksportu, z inwestorem zainteresowanym wykupem Banku Staropolskiego S.A.

22  kwietnia 2005 -  Zarząd  Zespołu  Stowarzyszeń proponuje prokuratorowi M. Kujawskiemu spotkanie z Pro-Eksportem oraz inwestorem, do spotkania nie dochodzi

05 maja 2005 - w związku z nie uzyskaniem odpowiedzi poseł A. Górna-Kubacka   pyta   ponownie   prokurator A. Janczarską o przyczyny długotrwałości śledztwa

19 maja 2005 - Zarząd Zespołu Stowarzyszeń zapytuje Prokuraturę Apelacyjną o termin wydania weksla

02 czerwca 2005 - Stowarzyszenie zwraca się do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o udostępnienie akt sprawy

07 czerwca 2005 - prokurator A. Janczarska odpowiada poseł A. Górnej-Kubackiej, że w przedmiocie "dalszego zabezpieczenia weksla" decyzja ma zapaść w najbliższych tygodniach

09  sierpnia 2005 - Jacek Pisarski-Dyrektor Generalny Zespołu Stowarzyszeń, po trzykrotnej analizie akt sprawy informuje władze Stowarzyszeń, że nie znalazł żadnych dokumentów przeczących autentyczności weksla

04 października 2005 - Prokurator M. Kujawski nie dotrzymuje kolejnego obiecanego przez siebie terminu zwrotu weksla

10 października 2005 - Pan P. Różanowski listownie zawiadamia prof. A. Szwarca o próbie nakłonienia go (P. Różanowskiego) przez Zygmunta Solorza-Żaka do zmiany zeznań

11 października 2005 - prezes rady nadzorczej Konsorcjum Pro-Eksport Pan Piotr Bykowski informuje prof. A. Szwarca, że zawiadomił prokuratora M. Kujawskiego o próbie popełnienia przestępstwa przez Z. Solorza-Żaka i J. Birkę

14 października 2005 - prof. A. Szwarc powiadamia Ministra Sprawiedliwości o rażących nieprawidłowościach w postępowaniu Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Kalendarium cd

28 października 2005 r. - zamach na życie p. Piotra Bykowskiego w jego mieszkaniu. Raniony czterema kulami przeszedł skomplikowaną operację. Sprawca zbiegł. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa

22 listopada 2005 r. - Prezes Rady Konsorcjum Poręczeniowo-Gwarancyjnego Pro-Eksport Piotr Bykowski poinformował prof. A. Szwarca, że w wyniku wspólnej uchwały Konsorcjum Poręczeniowo-Gwarancyjnego Pro-Eksport oraz Konsorcjum Emisyjno-Kapitałowego Invest-Capital naliczono Invest-Bankowi SA karę umowną w wysokości 523 753 323 zł. W dniu 16 listopada 2005 r. wezwano Invest-Bank SA do zapłaty kwoty 181 504 295,30 zł, jako części kary umownej, wynikającej z niewywiązania się przez Invest-Bank z przyjętych na siebie zobowiązań (treść pisma w całości na 4 stronie)

 

29 listopada 2005 r. -

prof. A. Szwarc otrzymał zaproszenie na posiedzenie Rady Konsorcjum Poręczeniowo-Gwarancyjnego "Pro-Eksport", na którym miał otrzymać weksle z wystawienia Invest-Banku SA wypełnione na kwotę 152.676.935,70 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 19 kwietnia 2004 r., środki pochodzące z weksli mogą być użyte na wykup wierzytelności od deponentów upadłego Banku Staropolskiego S.A.

8 grudnia 2005 r. - nie odbyło się zaplanowane na ten dzień posiedzenie Rady Konsorcjum Poręczeniowo-Gwarancyjnego "Pro-Eksport" (zatrzymanie p. Piotra Bykowskiego dzień wcześniej) i w związku z tym nie było możliwe przyjęcie należnych weksli Invest-Banku SA

9 grudnia 2005 r. - sąd podjął decyzję o aresztowaniu p. Piotra Bykowskiego na 3 miesiące

10   grudnia   2005 r. - pismo prof. A. Szwarca do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie opieszałości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w prowadzonym przez prokuratora Macieja Kujawskiego śledztwie i nieuzasadnionym przetrzymywaniu od 18 miesięcy weksla, którego ważności dotąd nikt nie zakwestionował. W piśmie tym prof. A. Szwarc zwraca również uwagę na kolejność zaistniałych faktów w dniach 7, 8 i 9 grudnia

21   grudnia 2005 r. - Stowarzyszenie Poszkodowanych Deponentów Banku Staropolskiego SA w Poznaniu przekazało do Sądu Rejonowego w Warszawie poręczenie dot. Piotra Bykowskiego

13 stycznia  2006 r. - pełnomocnik Stowarzyszenia Poszkodowanych Deponentów Banku Staropolskiego SA i lnvest-Banku SA w Poznaniu adw. Lech Sławski złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniosek o zwrot dowodu rzeczowego zbędnego w postępowaniu (weksla zatrzymnego w dniu 28.06.2004r. wypełnionego na kwotę 3,5 mln zł)

19  stycznia 2006 r. - pismo Sekretarza Zespołu Jacka Pisarskiego do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z prośbą o umożliwienie członkom Zespołu Poszkodowanych spotkania z Ministrem w celu przedstawienia zastrzeżeń poszkodowanych do postępowania Prokuratury Okręgowej w Warszawie

25 stycznia 2006 r. - list otwarty redaktora naczelnego "Głosu Poszkodowanych" do Piotra Różanowskiego (treść poniżej)

"Głos Poszkodowanych uzyskał informację, że przedstawiciel Polsatu przyznał się do faktu wręczenia Panu środków finansowych w kwocie l mln USD. Łączymy ten fakt z odwołaniem i zmianą wcześniej złożonych przez Pana zeznań w Prokuraturze i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwotne zeznania potwierdzały ważność wystawionych w 1995 roku weksli Invest-Banku S. A. Spodziewamy się, że przyjęte pieniądze w tak wysokiej kwocie rozwiązują Pana problemy finansowe na wiele lat, natomiast osoby które utraciły swoje oszczędności w wyniku upadłości Banku Staropolskiego S.A. z powodu takich zachowań jak Pańskie mogą ich w ogóle nie otrzymać albo otrzymać je za wiele lat. Budowanie osobistego szczęścia na ludzkiej tragedii jest ogromną niegodziwością. W związku z powyższym zwracamy się z apelem ażeby oddał Pan te judaszowskie pieniądze do Polsatu i zgłosił się dobrowolnie do Prokuratury składając ostateczne zeznania".

„lepiej jest wydać kilka milionów dolarów, niż stracić cały bank"

Ten cytat drukowaliśmy już w poprzednim numerze Głosu. Komentując wydarzenia ostatnich tygodni możemy jedynie dodać, że autor przeszedł już od słów do czynów.

 


 

KONSORCJUM PORĘCZENIOWO-GWARANCYJNE PRO – EKSPORT, BIURO RADY KONSORCJUM, Prezes Rady Konsorcjum – Piotr Bykowski

Poznań, dnia 22 listopada 2005 r.

Pan prof. zw. dr hab. Andrzej Szwarc, Prezes Zespołu Stowarzyszeń  Poszkodowanych przez Bank Staropolski S.A, i Invest-Bank  S. A.

Szanowny Panie Profesorze,                            

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, a także prowadzonych rozmów uprzejmie informuję, że w wyniku wykonania wspólnej uchwały Konsorcjum Poręczeniowo-Gwarancyjnego „PRO-EKSPORT” oraz Konsorcjum Emisyjno-Kapitałowego ..INVEST-CAPITAL" naliczono INVEST-BANKOWI SA. karę umowną w wysokości 523.763.323 zł.

W dniu 16 listopada br. wezwano Bank do zapłaty kwoty 181.504.295,36 zł jako części kary umownej, wynikającej z nie wywiązania się przez Bank z przyjętych na siebie zobowiązań związanych z uczestnictwem w długoterminowych programach inwestycyjnych realizowanych z udziałem szeregu podmiotów gospodarczych.

Kwota objęta wezwaniem do zapłaty przeznaczona jest na pokrycie wierzycieli Polskiego Towarzystwa Samochodowego - na sumę 28.827. 359,66 zł oraz poszkodowanych deponentów Banku Staropolskiego S. A. - na sumę 152.676.915,70 zł.

W przypadku braku zapłaty wymaganej kwoty w terminie 14 dni koordynator naszego Konsorcjum, jakim jest Spółdzielcza Korporacja Finansowa INVEST-HOLDING, zmuszony będzie uruchomić posiadane zabezpieczenia w postaci weksli własnych INVEST-BANKU

S. A., które przekazane zostaną zainteresowanym stronom tytułem rozliczenia

W załączeniu przesyłam wezwanie do zapłaty z dnia 16 listopada 2005 r.

Z poważaniem - Piotr Bykowski

UCZESTNICY KONSORCJUM: Spółdzielcza Korporacja Finansowa lnvest-Holding (koordynator) • Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. • Invest-Bank S. A • World Motor Investmens Holding SA Fundusz Poręczeń Inwestycyjno-Eksportowych KS • Bank Staropolski S.A. w upadłości


Głos Poszkodowanych. Redakcja: Zespół Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Bank Staropolski SA i Invest-Bank SA

Dyrekcja Generalna, 61-104 Poznań, ul. Chwaliszewo 12/1, tel./fax (061) 852 15 29

 


 

 

Cookies
Cookies

Ten serwis używa plików cookie

więcej »
WSPARCIE
WSPARCIE FINANSOWE

więcej »
SPRAWY W TOKU
SPRZEDAŻ DŁUGÓW BANKOWYCH
POZEW DOBRA OSOBISTE
OFERTA UTWORZENIA BIUR PRAWNYCH
PRASA
Najdroższa kobieta Tuska
Oszczędny sąd
Banki nie patrzą komu dają pieniądze
więcej »
Ekspert od banków
Ekspert od banków - Artykuł w Newsweek Polska z 06.05.2007
Moje sprostowanie do artykułu w Newsweek Polska
WITAMY
KONTAKT

Witamy w internetowym serwisie Stowarzyszenia. Jego ostateczny kształt jest dopiero opracowywany. Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą - STOWARZYSZENIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ SYSTEM BANKOWY I PRAWNY.

więcej »
Adres: 60-179 Poznań, ul. Grunwaldzka 222 m. D-1, telefon Prezes Roman Sklepowicz - 0695577491, email: stowarzyszenie@sklepowicz.pl