Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

BiG Bank i fałszywi wierzyciele

22 paź 2008 - 14:02:16
Szanowny Panie !

1/ Dnia 09 pazdziernika 2002 roku zawarłam umowe kredytową na zakup samochodu osobowego, z BIG BANKIEM z siedzibą w Gdańsku, który ZNIKA z nazwy.

2/ Styczń-Luty 2007 otrzymuję PRZEDSĄDOWE monity o zapłatę 30 tysiecy złotych od ISTRUM JUSTITIA, KRUK, Santander Consumer Bank. 3/ Dnia 28 maja 2007 roku otrzymuję decyzję komornika o wszczęciu przeciwko mojej osobie,postepowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu.

4/ Dopiero z pisma komornika dowiedziałam sie, iż Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu 12 stycznia 2006 roku, na posiedzeniu niejawnym oraz nadanie klauzuli w dniu 08 lutego 2006 roku, postanowił uznać mnie za dłużnika, na podstawie wniesionego pozwu opatrzonego bankowym tytułem egzekucyjnym przez POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE S.A.

5/ W maju 2007,na moj wniosek otrzymuję z Sądu kserokopię niektórych akt sprawy, wybranych skrzętnie przez panią sedzie odpowiedzialną za całokształt sprawy.

6/ Egzekucja komornicza z moich finansów zaczyna sie w lipcu 2007 roku, gdy ja wystepuję do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu.w myśl zasady rownouprawnienia stron procesu.

7/ Od sierpnia 2007 do czerwca 2008 następuje jedynie wymiana korespondencji pomiedzy moją osobą a Sadem Rejonowym, ktory upomina sie jedynie o uzupełnienie braków formalnych, co jest ponoć nagminne w celu przdłużenia sprawy.

8/ W międzyczasie dnia 01 pazdziernika 2007 roku, Santander Consumer Bank powiadamia jedynie moją osobę o cesji wierzytelności na ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT LUXEMBOURG, nie powiadamiają komornika o umorzeniu egzekucji,a jako pseudo uczciwa instytucja, przelewa na konto Ultimo sp. z o.o. Polska dwie kolejne raty pieniędzy 693,50 PLN. Ja powiadamiam i Sąd i komornika i na tej podstawie od grudnia 2007 do sierpnia 2008 roku,moje miesięcznie potrącane sumy pieniedzy są deponowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, na kwotę 3.753,78 złotych.

9/ Mając już dosyć tendencyjności i opieszałości Sądu Rejonowego, dnia 29 kwietnie 2008 roku, kieruję skargę do Prezesa Sądu,który to pismem z dnia 04 czerwca 2008 roku, powiadamia mnie o niezasadności mojej skargi, lecz o dziwo wyznacza termin rozprawy z jawnością mojej osoby.

10/ Dnia 04 lipca 2008 roku, podczas przesłuchania mojej osoby zostaje mnie przywrócony termin,oraz moje zażalenie na niekompetencję postanowienia Sądu Rejonowego zostaje skierowane do rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym do Sądu Okregowego-Odwoławczego, ktory to postanowieniem z dna 10 września 2008 roku, uznaje zasadność mojego zażalenia, oraz to, iż Polskie Towarzystwo Finansowe, sstawiające sie w pozycji wierzyciela mojej osoby nie przedstawiło żadnych dowodów oraz dokumentów co skutkuje bezzasadnością złożonego przez nich pozwu.

11/ Komornik jako urzędnik państwowy, ślepy, głuchy i pazerny na pieniądze, pomimo otrzymania w niu 23 wrzęśnia 2008 roku Postanowienia Sądu Okręgowego, wycofuje z depozytu sądowego kwotę 3.753,78 złotych i po potrąceniu swojej prowizji 764,71 złotych, resztę przekazuje samozwańczemu wierzycielowi czyli Santander Consumer Bank, lecz na konto Polskiego Towarzystwa Finansowego, czyli Towarzystwa Wzajemnej Adoracji.

12/ Komornik ponadto powiadamia moją osobę pismem z dnia 23 września 2008 roku, świadczącym o umorzeniu postępowania komorniczego, lecz nie na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego,li tylko z powodu złożenia przez wierzyciela /?/ wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie.

13/ Cała kwota moich pieniędzy jaką otrzymał komornik to niebagatelne 5.752,58 złotych,jaką ponoć przekazał już nie wiem jakiemu samozwańczemu wierzycielowi,a według decyzji Sadu Okręgowego, czyli Wyzszej Instancji. ani TPF, ani Santander nie miał prawa zagarniać moich finansów.

Pytanie: gdzie i w jaki sposób złożyć pozew w celu odzyskania tych funduszy!


To nie koniec moich zmagań tak ze skorumpowanym polskim Wymiarem Sprawiedliwości, jak i z polskimi BANKAMI, Spółkami Finansowymi, które powinny posiadać miano "PRALNI BRUDNYCH PIENIĘDZY" Pozbywszy się na mocy postanowienia Sądu Okręgowego,wyłudzaczy pieniędzy, czyli Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A. i będącego jego zausznikiem Santander Consumer Banku S.A. pojawił się następny chętny do łatwego zagarniania cudzych pieniędzy, a ten podmiot to ULTIMA PORTFOLIO INVESTMEN z siedzibą w LUXEMBOURGU.

1/ Dnia 31pazdziernika 2007 roku Santander Consumer Bank zawiadamia moją osobę o dokonanym przelewie wierzytelności na Ultimo Portvolio Investment Luxemburg

2/ Moje pismo skierowane do Portfolio Investment na adres w Luxembourgu, zostaje zwrócone z dopiskiem na kopercie "adresat nieznany"

3/ ULTIMO sp. z o.o. Polska - 06 listopad 2007 roku, wezwanie mojej osoby do zapłaty kwoty 31.004,84 PLN.

4/ ULTIMO sp. z o.o. Polska - 11 luty 2008 roku, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty 31.143,36 PLN.

5/ ULTIMO sp. z o.o. Polska - 15 kwietnia 2008 roku, powiadamia moją osobę o otrzymanej kwocie pieniędzy 693,50 PLN, jakoby od mojej osoby w ramach spłaty zadłużenia.

6/ ULTIMO sp. z o.o. Polska - 09 czerwca 2008 roku, ponaglenie do zapłaty kwoty już podwyższonej do 31.411,39 PLN.


7/ ULTIMO sp. z o.o. Polska - 03 lipca 2008 roku, informacja o przekazaniu sprawy Kancelarii Prawnej. a dotyczy: zadłużenia z Umowy Kredytowej zawartej z BIG Bankiem gdańskim (obecnie Bank Millenium) z siedzibą w Warszawie, a następnie z kolejnym nabywcą wierzytelności Santander Consumer Bank S.A. 8/ ULTIMO sp.z o.o. Polska - 11 sierpień 2008 roku, wezwanie do zapłaty już wyższej kwoty pieniędzy 31.739,62 PLN.

8/ Kancelaria Prawna - 20 sierpień 2008 roku, "TELEGRAM" KP I.Szmydka, K.Buczek z 53-680 Wrocław, ul. Długosza 2-6, występuje w imieniu mandata /?/. żąda spłaty całości zadłużenia, pozew sądowy w przygotowaniu !

9/ ULTIMO sp.z o.o. Polska - 10 września 2008 roku,ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty 31.895,92 PLN.

Zastanawiający jest fakt, iż w dniu 10 września 2008 roku nastąpiło Postanowienie Sądu Okregowego Wydział Odwoławczy w Katowicach, z którego uzasadnienia wynika, iż ani Polskie Towarzystwo Finansowe S.A., a tym samym Santander Consumer Bank S.A. nie mogli być wierzycielami mojej osoby !!!

10/ Moje pismo do ULTIMO sp. z o.o. z dnia 19 września 2008 roku, w którym żądam nie organizowania rozpraw niejawnych z moim imieniem, i zapadajacych wyroków zaocznych.

11/ Kancelaria Prawna - 18 wrzesień 2008 roku, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty 31.921,97 PLN, a tylko spłata całości zadłużenia do dnia 10 pazdziernika 2008 roku, wstrzyma egzekucję komorniczą, dołączony blankiet na zapłatę i pierwsza strona pozwu na formularzu. Dziwnym faktem - Wierzyciel figurujący na formularzu to Ultimo Portfolio Investment z siedzibą w LUXEMBOURGU, bez podania prawnie wymagalnego bardzo dokładnego adresu, siedziby, ulicy i numeru lokalu. Prawdopodobnie ULTIMO sp. z o.o. nie posiada prawnych pełnomocnictw, skoro tak ukrywany jest przez nią dokładny adres partnera w Luxembourgu !!! 10/

Moje pismo - 27 wrzesień 2008 roku, skierowane na ręce - Tomasz ŁEBEK Dyrektor Departamentu Windykacji Prawnej Kancelaria Prawna 53-680 Wrocław, Braniborska 58/68, wytykające błędy formalne, oraz zawiadamiające o fakcie niemożności zakupienia jakiego kolwiek długu przez ULTIMO od Santander Consumer Bank, gdyż ten ostatni nie będąc moim wierzycielem, nie ma prawa handlować żadnymi długami.

W powyższym piśmie naświetliłam jak tylko mogłam dokładnie, niejasną rolę polskich banków i stwierdzam, iż to jest MAFIA bankowa, OŚMIORNICA perfidnie i pod maską PRAWA niszcząca Polaków !!! Lecz jedno co wiem pazerność i zachłanność nie popłaca !!!

Czekając na odpowiedz załączam wyrazy szacunku! Zofia Kulpinska
Temat Autor Odsłon Wysłane

BiG Bank i fałszywi wierzyciele

zosia 10261 22 paź 2008 - 14:02:16

Re: BiG Bank i fałszywi wierzyciele

schoppenka 611 23 paź 2008 - 11:41:52

Re: BiG Bank i fałszywi wierzyciele

zosia 585 23 paź 2008 - 15:13:54

Re: BiG Bank i fałszywi wierzyciele

schoppenka 538 23 paź 2008 - 19:25:08

Re: BiG Bank i fałszywi wierzyciele

amarcel 790 15 sty 2009 - 17:34:01

Re: BiG Bank i fałszywi wierzyciele

rom_0000 597 19 sty 2009 - 21:32:00

Re: BiG Bank i fałszywi wierzyciele

Słowacki 676 19 sty 2009 - 22:27:00

Re: BiG Bank i fałszywi wierzyciele

rom_0000 779 25 sty 2009 - 14:00:05

Re: BiG Bank i fałszywi wierzyciele

zosia 745 19 kwi 2009 - 16:51:33Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować