Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

Re: Przeczytajcie - warto!

33
Przeczytajcie - warto!
20 mar 2012 - 21:11:50
Polecam i zachęcam do refleksji, szczególnie P. posła [wirtualnapolonia.com]
Re: Przeczytajcie - warto!
27 wrz 2012 - 21:18:08
Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystapienie udokumantowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo prześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.Choroby zawodowe Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym
Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne w przypadku zatruć ostrych - 3 dni,
w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji
Gorączka metaliczna 3 dni
Pylice płuc:
pylica krzemowa nie można określić
pylica górników kopalń węgla nie można określić
pylico-gruźlica nie można określić
pylica spawaczy nie można określić
pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe nie można określić
pylica talkowa nie można określić
pylica grafitowa nie można określić
pylice wywołane pyłami metali nie można określić
Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
rozległe zgrubienia opłucnej nie można określić
rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia nie można określić
wysięk opłucny 3 lata
Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wnetylacyjnej płuc z obniżeniem natęzonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pył lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 1 rok
Astma oskrzelowa 1 rok
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:
postać ostra i podostra 1 rok
postać przewlekła 3 lata
Ostre uogólnione reakcje alergiczne 1 dzień
Byssinoza 7 dni
Beryloza nie można określić
Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych nie można określić
Alergiczny nieżyt nosa 1 rok
Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym 1 rok
Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym 2 lata
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:
guzki głosowe twarde 2 lata
wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych 2 lata
niedowład mięści wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią 2 lata
Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:
ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części 2 miesiące
ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej 1 miesiąc
przewlekłe popromienne zapalenie skóry nie można określić
przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego nie można określić
zaćma popromienna 10 lat
Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:
rak płuca, rak oskrzela indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór układu krwiotwórczego indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór skóry indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór pęcherza moczowego indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór wątroby indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
rak krtani indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór nosa i zatok przynosowych indywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10% indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka
Choroby skóry:
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 2 lata
kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 1 miesiąc
trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze 1 miesiąc
drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych 1 miesiąc
grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt 1 miesiąc
pokrzywka kontaktowa 2 miesiące
fotodermatozy zawodowe 2 lata
Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:
przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki 1 rok
przewlekłe zapalenie kaletki maziowej 1 rok
przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej 1 rok
przewlekłe zapalenie okołostawowe barku 1 rok
przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej 1 rok
zmęczeniowe złamanie kości 1 rok
Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:
zespół cieśni w obrębie nadgarstka 1 rok
zespół rowka nerwu łokciowego 1 rok
zespół kanału de Guyona 1 rok
Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz 2 lata
Zespół wibracyjny:
postać naczyniowo-nerwowa 1 rok
postać kostno-stawowa 3 lata
postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa 3 lata
Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:
choroba dekompresyjna 5 lat
urazy ciśnieniowe 3 dni
następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem 3 dni
Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:
udar cieplny albo jego następstwa 1 rok
wyczerpanie cieplne albo jego następstwa 1 rok
odmroziny 1 rok
Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:
alergiczne zapalenie spojówek 1 rok
ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nedfioletowym 3 dni
epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki 1 rok
zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi 3 lata
zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego 10 lat
centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego 3 lata
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa nie można określić

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r.
Re: Przeczytajcie - warto!
28 wrz 2012 - 11:43:00
@ kjt -

a jakim jadem ty się zatrułeś?!!!!!
kjt
Re: Przeczytajcie - warto!
29 wrz 2012 - 17:30:25
Morski47 Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @ kjt -
>
> a jakim jadem ty się zatrułeś?!!!!!


Na szczęście twój jad nie przenika przez ekran komputera. Inaczej już bym nie żył, wredna babo.
Re: Przeczytajcie - warto!
28 wrz 2012 - 18:46:59
@morski47
jadem to ty się zatrułaś stara pudernico czy twój mąż wrócił z leczenia alkoholowego bo wiem że jest pijakiem a ty cierpisz na chroniczne zapalenie Łuszczycowe stawów (ŁZS) i przysadka mózgowe.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować