Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

Re: Dobra wiadomość ,z posła na prezydenta?

Dobra wiadomość ,z posła na prezydenta?
22 cze 2013 - 18:15:28
Pan poseł uśmechnięty,to dobry znak?

[wiadomosci.gazeta.pl]
Re: Dobra wiadomość ,z posła na prezydenta?
25 cze 2013 - 12:57:58
dla niego świetny a dla dłużników ? jak się nie mylę przed wyborami na głównej stronie był bilbord i Pan Rozenek się chyba dostał do sejmu dzięki dłużnikom i miał coś robić dobrego w ich imieniu ?

ciekawe czy czytał ten projekt ? może to jego pomysły ale pomyliły się kierunki?

[legislacja.rcl.gov.pl]

w skrócie

e-BTE

kwota wolna na rachunku bankowym coś około 1000 zł (80% najniższego wynagrodzenia)


21. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku
Skuteczność egzekucji z tego typu wierzytelności jest stosunkowo niska, gdyż
często zdarza się, że zawiadomienie o zajęciu wpływa przed powstaniem
wierzytelności. Powoduje to, że komornik sądowy wielokrotnie powtarza zajęcie, a
organy podatkowe są zmuszone wielokrotnie udzielać odpowiedzi komornikom
sądowym. Z tego względu proponuje się wprowadzenie przepisu według którego
zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłat lub zwrotów podatków w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) dotyczy
również wierzytelności, które powstaną z tych tytułów po ich zajęciu. Takie zajęcie
będzie skuteczne do końca roku kalendarzowego, w którym zostało dokonane.2. Elektroniczna licytacja ruchomości
Projektowane przepisy mają na celu aktywizowanie sprzedaży ruchomości, jako
jednego z typowych sposobów zbycia zajętych rzeczy w postępowaniu
egzekucyjnym, przy zachowaniu gwarancji procesowych. Konieczne jest zatem
wprowadzenie do przepisów o egzekucji z ruchomości odrębnego rozdziału
zawierającego regulacje dotyczące sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej. Ta
forma sprzedaży będzie dokonywana na wniosek wierzyciela, zgłoszony przed
wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej
licytacji. Będzie ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy zajęte ruchomości zostaną
oddane pod dozór osobie trzeciej (innej niż dłużnik). Sprzedaż w drodze licytacji
elektronicznej będzie dokonywana za pośrednictwem dedykowanego systemu
teleinformatycznego obsługującego takie licytacje. W systemie tym będą też
zamieszczane obwieszczenia o licytacji, a dostęp do niego będzie zapewniony w
każdym sądzie rejonowym. Rękojmia będzie składana za pośrednictwem tego


3. Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego
Koncepcja elektronicznego zajęcia stanowi realizację postulatów komorników
sądowych i banków w zakresie usprawnienia i przyspieszenia wymiany informacji
związanych z wykonywaniem zajęć wierzytelności z rachunku bankowego.
Wykorzystanie systemu teleinformatycznego umożliwi tanią i szybką realizację zajęć
wierzytelności z rachunków bankowych. Zakłada się zatem, że zawiadomienia
komornika sądowego (właściwe dla zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego)
oraz oświadczenia trzeciodłużnika (banku) w trakcie realizacji tego zajęcia będą
składane drogą elektroniczną. W związku z faktem, że system teleinformatyczny
realizujący doręczenia elektroniczne pomiędzy komornikiem sądowym
a trzeciodłużnikiem będzie finansowany z opłat podmiotów, które go użytkują,
konieczne jest stworzenie czytelnych zasad finansowania tego sytemu i zasad
rozliczania kosztów poniesionych przez komornika sądowego w toku realizacji
zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Dlatego w art. 39 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011r. Nr 231,
poz. 1376) należy wyraźne wskazać, że koszty dostępu do systemu
teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych
stanowią wydatki w toku postępowania egzekucyjnego.
W przepisach ustawy – Prawo bankowe zostaną wprowadzone regulacje
nakładające na banki obowiązek utworzenia i prowadzenia systemu
teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. 26
W zakresie tego zajęcia banki oraz przedstawicielstwa banków zagranicznych będą
zobligowane do posługiwania się wyłącznie tym systemem. Minister Sprawiedliwości
zostanie zaś upoważniony do wydania rozporządzenia, w którym określi
szczegółowe wymagania dotyczące trybu identyfikacji banku w systemie
teleinformatycznym, sposób posługiwania się podpisem elektronicznym dla potrzeb
autoryzacji treści przesyłanych w tym systemie oraz szczegółowy tryb doręczania
korespondencji za jego pośrednictwem, mając na względzie sprawność zajęcia
wierzytelności z rachunku bankowego, procedury prowadzenia działalności bakowej
oraz jednoznaczność i czytelność dokumentowania tych czynności.i wiele innych ciekawych pomysłówZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-06-25 12:58 przez Robertxxxx.
Re: Dobra wiadomość ,z posła na prezydenta?
25 cze 2013 - 17:25:45
Czy ktoś już się spotkał z przypadkiem zlecenia windykacji należności firmie windykacyjnej przez.... komornika?
Re: Dobra wiadomość ,z posła na prezydenta?
25 cze 2013 - 19:17:08
przecież to niemożliwe
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować