Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

Wzór ugody/restrukturyzacji

23 paź 2010 - 22:30:41
Podaję przykładowy wzór ugody lub restrukturyzacji do dowolnego modyfikowania według swojej sytuacji. Może nie jest to najlepszy wzór, ale wiele osób z forum i nie tylko bardzo prosiło o taką podpowiedź, więc na szybkiego skonstruowałam coś takiego. Jeśli macie własne pomysły, to bardzo proszę o wpisy, razem możemy przecież wiele.


Jan Kowalski Warszawa 1 września 2010r
Ul. Wojska Polskiego ½
00-111 Mieścina


Bank Dobrych Kredytów S.A.
Adam Adamczewski
Dyrektor Departamentu Windykacji
Ul. Bankowa 10
00-111 Warszawa


Wniosek

Dotyczy: zawarcia umowy restrukturyzacji lub umowy ugody z tytułu kredytu nr 123456 z dnia 1 stycznia 2009r.

Szanowny Panie !

Uprzejmie proszę o zawarcie umowy restrukturyzacji lub umowy ugody dotyczącej zadłużenia z tytułu kredytu/pożyczki nr 123456 na następujących warunkach:

1.Umorzenie w całości naliczonych odsetek;
2.Zmianę oprocentowania, którego podstawę stanowiłaby zmienna stopa : WIBOR 1M powiększona o marżę ryzyka w wysokości 2 pkt.;
3.Spłata kapitału następowałaby miesięcznie w 12/24 ratach w kwocie nie przekraczającej 50 zł począwszy od dnia 15 listopada 2010r. a ostatnia rata, ta największa, byłaby ponownie negocjowana na bazie analizy mojej aktualnej zdolności płatniczej przed terminem jej spłaty;
4.Nie pobieranie prowizji i innych opłat związanych z przekształceniem zadłużenia i zawarciem umowy ugody/restrukturyzacji;
5.Zaliczanie wpłat w pierwszej kolejności na spłatę kapitału;
6.Wstrzymanie działań windykacyjnych w czasie trwania negocjacji.

Prośbę motywuję zmianą sytuacji ekonomiczno-finansowej mojej rodziny spowodowaną:

- utratą przez małżonka źródła dochodu spowodowaną kryzysem gospodarczym;
- nasileniem choroby członka rodziny (nazwa choroby i okres chorowania);
- zwielokrotnionymi kosztami leczenia i dojazdami do placówek medycznych;
- brakiem stałego dochodu przez współmałżonka, gdyż wielokrotne próby podjęcia pracy zakończyły się fiaskiem;
- wpadnięcie w spiralę kredytową.

Aktualnie osiągam dochody w wysokości .............zł netto miesięcznie. Mam na utrzymaniu ..........................................................................Od ................ mąż/żona jest osobą bezrobotną z prawem/bez prawa do zasiłku.
Nasze stałe miesięczne koszty utrzymania wynoszą ..................zł; w tym: czynsz ..............zł, energia elektryczna ............zł, gaz ...........zł, woda ...........zł, dojazdy do pracy ...............zł, lekarstwa ..........zł, spłata z tytułu innych zobowiązań .............zł.
Od ............. dochody mojej rodziny zmniejszyły się o ..........zł, mąż/żona próbuje wszystkimi sposobami znaleźć pracę aby powrócić do poprzedniej dobrej kondycji finansowej naszej rodziny. Niestety w obecnym czasie, kiedy o pracę wyjątkowo trudno, jest to zadanie chwilowo niemożliwe do spełnienia. Nawet Biuro Pośrednictwa Pracy jest w tej materii nieskuteczne. Ponadto choroba członka rodziny (nazwać z imienia oraz podać stopień pokrewieństwa) zrujnowała nasz budżet domowy w sposób uniemożliwiający na chwilę obecną wywiązywanie się ze zobowiązań w takim stopniu, w jakim to było dotychczas, kiedy byliśmy rzetelnymi klientami Państwa Banku.
Nadmieniam, iż w okresie czasu tj. od dnia ............ nie jestem w stanie realizować warunków zawartych w umowie kredytu/pożyczki, ponieważ nie posiadam aż tak wysokiej i wystarczającej zdolności płatniczej jak to zostało określone w umowie. Jednocześnie oświadczam, że w chwili obecnej nie posiadam i nie jestem w stanie zgromadzić kwoty w wysokości .............. (podać wysokość kredytu). Nie mam także żadnych rzeczy, które mógłbym/mogłabym spieniężyć, aby w/w kwotę zdobyć i jednorazowo wpłacić.
Nadmieniam, iż wystąpiłem/łam do pozostałych wierzycieli w celu dostosowania warunków płatności do mojej aktualnej zdolności płatniczej. Jedynie wspólne ustalenie realnych warunków spłat zobowiązań bez rozwiązań siłowych w postaci nadania BTE oraz egzekucji komorniczej, przyniesie rozwiązanie powstałego problemu z korzyścią dla wszystkich stron a w szczególności do wierzycieli, gdyż pozwoli wierzycielom na odzyskanie pożyczonych pieniędzy a mojej rodzinie na wywiązanie się ze zobowiązań bez konieczności wypchnięcia naszej rodziny poza nawias społeczeństwa jako bankrutów. Podkreślam, że wszelkie rozwiązania siłowe spowodują całkowitą niewypłacalność mojej rodziny a co za tym idzie, żaden z wierzycieli nie odzyska pożyczonych pieniędzy.
Propozycja kwoty 50 zł miesięcznie dotyczy mojej aktualnej zdolności płatniczej i w przypadku zawarcia z wierzycielami umowy restrukturyzacyjnej lub umowy ugody może skutkować w dalszej kolejności poprawy mojej sytuacjo ekonomiczno-finansowej. W przypadku polepszenia zdolności płatniczych mojej rodziny, zobowiązuję się do odpowiedniego zwiększenia moich wpłat, po uprzednim kontakcie z wierzycielami.
Zobowiązuję się terminowo wywiązać ze zobowiązań wobec Banku ale tylko wtedy, gdy miesięczna rata nie przekroczy kwoty 50 zł, gdyż aktualnie posiadam tylko takie możliwości płatnicze oraz jestem w trakcie negocjacji z pozostałymi wierzycielami.
Pragnę zapewnić, że nie zamierzam uchylać się od wszelkich zobowiązań a jedynie moja aktualna sytuacja ekonomiczna zmusiła mnie do wystąpienia z wnioskiem do wszystkich wierzycieli. Jestem osobą uczciwą i sumienną, do tej pory byłem/łam rzetelnym kredytobiorcą i po okresie przejściowych kłopotów finansowych, zamierzam nadal korzystać z usług Państwa Banku.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Na pisemną odpowiedź czekam w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Bank mojego wniosku.

Z poważaniem
Jan Kowalski


Załączniki:
- kserokopie dowodów wpłat;
- zaświadczenia lekarskie;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
- inne zaświadczenia stosownie do sytuacji.

Do wiadomości:
1. Rada Nadzorcza Banku Dobrych Kredytów;
2. Komisja Nadzoru Finansowego.
Temat Autor Odsłon Wysłane

Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 21670 23 paź 2010 - 22:30:41

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 26061 23 paź 2010 - 23:41:01

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

elunia 729 26 cze 2018 - 09:15:22

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 2658 23 paź 2010 - 23:52:08

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1636 24 paź 2010 - 00:17:07

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

midlum2 1621 24 paź 2010 - 11:10:42

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1235 24 paź 2010 - 13:35:34

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

sawers 265 17 sie 2018 - 14:46:37

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

dziśka 1131 24 paź 2010 - 17:25:35

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

sawers 267 17 sie 2018 - 14:47:11

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1265 24 paź 2010 - 19:42:22

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

sawers 266 17 sie 2018 - 14:48:09

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

tomek8675 1266 12 lis 2010 - 20:18:34

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Gustlik 1509 16 lis 2010 - 01:06:40

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

ewiska 1080 16 lis 2010 - 08:52:08

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 1133 21 lis 2010 - 22:27:32

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 1036 21 lis 2010 - 22:32:15

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 1039 21 lis 2010 - 22:37:52

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 989 22 lis 2010 - 00:10:34

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 1022 22 lis 2010 - 09:16:19

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 1119 22 lis 2010 - 09:58:45

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

flame 1038 22 lis 2010 - 12:20:01

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 997 22 lis 2010 - 13:01:14

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

flame 1032 22 lis 2010 - 13:30:08

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 924 22 lis 2010 - 18:54:38

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 958 22 lis 2010 - 19:25:42

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 1398 22 lis 2010 - 19:27:13

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1004 22 lis 2010 - 19:47:31

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1617 22 lis 2010 - 19:49:51Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować